23 Ekim 2014 - Perşembe

Esnaf Muaflığı

Geleneksel, Kültürel, Sanatsal Değeri Olan ve Kaybolmaya Yüz Tuttuğu Belirlenen Meslek Kollarında Faaliyette Bulunanlar Esnaf Muaflığından Yararlanabilirler mi?

esnaf_muaf

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığından yararlanabilirler. Anılan meslek kollarında faaliyette bulunanların ... Devamını Oku »

Vergiden Muaf Esnaftan Mal ve Hizmet Alımları Karşılığı Yapılacak Ödemeler Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılacak mı? Yapılacaksa Oranı Nedir?

esnaf_muaf

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrasında, “Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, nakden veya hesaben yaptığı ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiştir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca tevkifat yapmak zorunda olanların, ... Devamını Oku »

Esnaf Muaflığı Kapsamında Bulunanlar Ne Şekilde Vergilendirilmektedir?

esnaf_muaf

Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlar, mal veya hizmet teslim ettikleri kişilerin durumuna bağlı olarak tevkif suretiyle vergilendirilmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine göre esnaf muaflığı, aynı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle vergilendirmeye engel teşkil etmemektedir. Bu hükme göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmak zorunda olanlar; esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yaptıkları ... Devamını Oku »

Her Türlü Hurda Maddeyi Toplayarak Satanlar Esnaf Muaflığından Yararlanabilir mi?

esnaf_muaf

Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar esnaf muaflığından yararlanabilirler. Devamını Oku »

Oturdukları Evlerde Havlu, Örtü, Çarşaf, Çorap, Halı, Kilim, Dokuma Mamulleri, Kırpıntı Deriden Üretilen Mamuller, Örgü, Dantel, Her Nevi Nakış İşleri ve Turistik Eşya, Hasır, Sepet, Süpürge, Paspas, Fırça, Yapma Çiçek, Pul, Payet, Boncuk İşleme, Tığ Örgü İşleri, İp ve Urganları, Tarhana, Erişte, Mantı Gibi Ürünleri Yaparak Satan Ev Kadınları Vergiden Muaf Esnaf Sayılır mı?

esnaf_muaf

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 6 numaralı bendi uyarınca; kendi el emekleriyle veya küçük ev aletleri kullanarak, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, ... Devamını Oku »

Kapı Kapı Dolaşarak Satış Yapanlar Esnaf Muaflığından Yararlanabilir mi?

esnaf_muaf

 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar gelir vergisinden muaftır. Bu şekilde vergiden muaf olanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (10-b) bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Bir işyeri açarak faaliyette bulunanlar ile hizmet ... Devamını Oku »