1 Kasım 2014 - Cumartesi

KDV Tevkifatı, Fatura Düzenlenmesi ve Muhasebe kaydı

Kısaca KDV Tevkifatı, devletin KDV alacağının tamamını veya bir kısmını teminat altına alabilmesi için tahsil imkânının riskli veya düşük olduğunu saptadığı sektörler için uyguladığı, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, satıcı tarafından değil de alıcı tarafından “Sorumlusu Sıfatı”yla beyan edilip ödenmesi sistemidir.

117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
3.4.1.2. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 ¨’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız

Kısmi tevkifatlı fatura örneği:

tevkifatlı fat örneği

 

Fatura Kalemleri:

 
Teslim Toplam Bedeli     10.000,00
KDV Oranı   18%  
KDV Tutarı     1.800,00
KDV Tevkifatı 5/10 Devlete Sorumlu sıfatı ile ödenecek tutar (1.800,00 / 10) x 5 900,00
Ödenecek KDV Satıcıya Ödenecek KDV 1,800,00 – 900,00 900,00
Fatura Toplamı Teslim Toplam Bedeli + Ödenecek KDV 10.000,00 + 900,00 10.900,00

 

Alıcı Muhasebe Kaydı:

 
770 Genel Yönetim Giderleri          10.000,00  
191 İndirilecek KDV            1.800,00  
         320 Satıcılar        10.900,00
         360 Ödenecek KDV              900,00

 

 Satıcı Muhasebe Kaydı

120 Alıcılar  10.900,00  
          600 – Y. İçi Satışlar   10.000,00
          391 Hesaplanan Vergi              900,00