20 Ekim 2014 - Pazartesi

Etiket Arşivi: Bağiş Ve Yardimlar Muhasebe Kaydi

Kurumlar Vergisi Kanununa göre %5 ile sınırlı indirilecek bağış ve yardımlarda, kurum kazancından indirim konusu yapılacak bağışın miktarı nasıl hesaplanacaktır?

Bagislar

Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları). Devamını Oku »

Kurumlar Vergisi Kanununa göre üniversitelere yapılan nakdi ve ayni bağışların indirim konusu yapılabilir mi?

bagis_yardim

Üniversite tüzel kişiliği adına (vakıf üniversiteleri da dahil) yapılacak her türlü nakdi ve ayni bağışların tamamı, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla gelir vergisi matrahının ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Devamını Oku »

Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, cari yılda indirim konusu yapılamayan bağış ve yardımlar sonraki yıllara devredebilir mi?

bagis_yardim

Gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kazancın yetersiz olması nedeniyle cari yılda indirim konusu yapılamayan bağış ve yardımlar sonraki yıllarda indirim konusu yapılamamaktadır. Devamını Oku »

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde değeri nasıl tespit edilecektir?

bagis_yardim

  Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır. Devamını Oku »

Gelir Vergisi Kanununa göre bağış ve yardımların belgelendirilmesi nasıl olacaktır?

bagis_yardim

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, yıllık beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde mükelleflerce yapılan bağış ve yardımların ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi yeterlidir. Bağışı yapan tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, varsa bağış yapılan malın edinimine ilişkin belgelerin saklanması zorunludur. Bu kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler 213 Sayılı Vergi ... Devamını Oku »

Dernek ve vakıflara yapılan bağışlar indirim konusu yapılabilir mi ?

bagis_yardim

İndirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar, beyan edilecek gelirin %5’i (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % 10’u) ile sınırlı olarak, Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Kamu Menfaatine Yararlı Derneklere, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara yapılan bağış ve yardımları kapsamaktadır. Örneğin; Okul koruma dernekleri ve okul aile birlikleri gibi diğer dernekler yukarıda belirtilen kurum ve ... Devamını Oku »