25 Ekim 2014 - Cumartesi

Etiket Arşivi: damga vergisi nasıl hesaplanır

Harcırah ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılmakta mıdır?

damgavergisi

Harcırah ödemelerinden, hizmet erbabına hizmet karşılığı ödeme olarak ücret ödemelerinde olduğu gibi binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmesi gerekmektedir. Devamını Oku »

Ücret avanslarından damga vergisi kesilmesi gerekir mi?

damga

Ücret avanslarına ilişkin yapılan ödemelerin binde 7,59 nispetinde damga vergisine tabi tutulması; avansın kapatılması, diğer bir ifadeyle kesin ödeme sırasında ise brüt hizmet karşılığı ödeme tutarından daha önce yapılan avans tutarının mahsup edilmesi suretiyle kalan tutar üzerinden, binde 7,59 nispetinde damga vergisi kesilmesi gerekmektedir. Devamını Oku »

Konut kapıcı ücretlerinden damga vergisi kesilir mi?

damga

Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 34 numaralı fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre söz konusu istisna şartlarını taşıyan kapıcıların ücret ödemesine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi aranmayacaktır. Devamını Oku »

Ücret ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılmakta mıdır?

damgavergisi

Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar binde ... Devamını Oku »

Konut kira sözleşmesine istinaden damga vergisi doğar mı?

damgavergisi

İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin gerçek kişilerce mesken olarak kiralanması durumunda buna ilişkin olarak düzenlenen kira sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır. Devamını Oku »

Kira sözleşmesinin süresinin uzatılmasında damga vergisi uygulaması nasıldır?

damga

Kira sözleşmesinin süresinin, süre uzatımına ilişkin yazılı bir karar/olur alınmaksızın veya yeni bir sözleşme düzenlenmeksizin veyahut mevcut sözleşmeye bu hususa ilişkin ayrıca bir şerh konulmaksızın otomatik olarak uzaması halinde, damga vergisine tabi bir kağıt bulunmadığından, uzatılan süre için damga vergisi aranılmayacaktır. Ancak, söz konusu sözleşmeye süre uzatımına ilişkin şerh konulması veya bu konuda bir karar/olur alınması veyahut süre uzatımına dair ... Devamını Oku »